Welkom

Hartelijk welkom op de site van De Gereformeerde kerk (hersteld) te Mariënberg en omstreken.

De kerk is ontstaan uit de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) en is opgericht op 10 juni 2004. Lees hier meer over de noodzaak en het ontstaan van de kerk. Sindsdien heeft de Here zijn kerk in Mariënberg al ruim 13 jaar bewaard en rijk gezegend. Maar het belangrijkste is dat Gods Woord centraal staat in ons persoonlijk leven en in de erediensten.

Kerkgebouw:         
De Ark
Beerzerweg 1d       
7692 PB Mariënberg

Introduction:
The need to reform,
briefly writen with an
introduction to Mariënberg.
Introducing you to Mariënberg

ANBI status
RSIN: 818088552
ANBI publicatie

Erediensten:
De diensten zijn live mee
te luisteren en blijven nog
enkele weken beschikbaar.

Eredienst live/opname

Persbericht

donderdag 18 oktober 2018

Met ingang van 21 oktober a.s. worden, zo de Here wil, erediensten belegd te Hasselt onder verantwoordelijkheid van De Gereformeerde Kerk Marienberg e.o. (die vergadert in "De Ark"). Hiermee wordt een wijkgemeente gevormd die zich De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. noemt.

De erediensten worden belegd in cultureel centrum 'Het Teeuwland' (Karel Doormanstraat 30, Hasselt). Tijdens de ochtenddienst is een crèche aanwezig. De kerkdiensten vangen aan om 9.30 uur en om 14.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd om de erediensten bij te wonen!

Correspondentieadres:
M.R. Vermeer
T. 06-33139567
E-mail scriba@dgkmarienberg.nl

Mededeling d.d. 26 Mei 2018:

De kerkenraad van DGK Mariënberg e.o geeft opening van zaken met betrekking tot haar situatie en besluiten van de Generale synode Lansingerland. Deze toelichting kunt u vinden onder het kopje Verantwoording.

Mededeling d.d. 15 januari 2018:

De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o. doet een oproep aan de kerkenraden en gemeenteleden van De Gereformeerde Kerken (DGK) alsmede aan de zusterkerk en zijn leden te Abbotsford: “Keer terug naar het vaste fundament van de ware Kerk!”
Broeders en zusters van DGK, alsmede van de zusterkerk te Abbotsford, kunnen deze oproep opvragen bij de scriba J.D. Plaggenmars, via   email: scriba@dgkmarienberg.nl onder vermelding van "oproep" en met opgave van uw naam, mailadres en kerkelijke gemeente.

Mededeling d.d. 9 januari 2018:

Ten aanzien van de positie van DGK Mariënberg in het kerkverband heeft de kerkenraad een "verantwoording II" geschreven. Broeders en zusters van De Gereformeerde Kerken (DGK), alsmede van de zusterkerk te Abbotsford, kunnen deze verantwoording opvragen bij de scriba J.D. Plaggenmars, via  email: scriba@dgkmarienberg.nl onder vermelding van "verantwoording II DGK Mariënberg" en met opgave van uw naam, mailadres en kerkelijke gemeente.

Mededeling d.d. 23 oktober 2017:

Ten aanzien van de positie van DGK Mariënberg in het kerkverband heeft de kerkenraad een "verantwoording I" geschreven. Broeders en zusters van De Gereformeerde Kerken (DGK), alsmede van de zusterkerk te Abbotsford, kunnen deze verantwoording opvragen bij de scriba J.D. Plaggenmars, via  email: scriba@dgkmarienberg.nl onder vermelding van "verantwoording I DGK Mariënberg" en met opgave van uw naam, mailadres en kerkelijke gemeente.

Het is Uw zaak o Hoofd en Heer,

de zaak waarvoor wij staan.

En daar het geldt Uw zaak, Uw eer;

kán zij niet ten onder gaan!