Welkom

Hartelijk welkom op de site van De Gereformeerde Kerk te Mariënberg en omstreken.

De Gereformeerde Kerk te Mariënberg e.o. wil vasthouden aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Wat onze leden samenbrengt is het gemeenschappelijk geloof in de Here Jezus Christus als Verlosser van hun zonden.

Als gereformeerde kerk staat zij op de grondslag van de oecumenische belijdenissen (de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius) en de zogenaamde ‘Drie Formulieren van Eenheid’ (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

Ieder zondag zijn er twee erediensten in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Beerzerveld.

In de erediensten worden de Herziene Statenvertaling en het Gereformeerd Kerkboek (1984/1985) gebruikt.

Wilt u meer weten over het christelijk geloof of over onze kerk? Neem dan gerust contact met ons op! U bent ook van harte welkom in onze erediensten!

Kerken in kerkgebouw van:         
Hervormde gemeente Beerzerveld
Westerweg 39    
7685 PL Beerzerveld

Introduction:
The need to reform,
briefly writen with an
introduction to Mariënberg.
Introducing you to Mariënberg

ANBI status
RSIN: 818088552
ANBI publicatie

Erediensten:
De diensten zijn live mee
te luisteren en blijven nog
enkele weken beschikbaar.

Eredienst live/opname

Het is Uw zaak o Hoofd en Heer,

de zaak waarvoor wij staan.

En daar het geldt Uw zaak, Uw eer;

kán zij niet ten onder gaan!