Erediensten

DGK Marienberg e.o.
Elke zondag zijn er twee erediensten in kerkgebouw “de Ark”. De ochtenddienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 14.30 uur.

Wijkgemeente Zwolle e.o.
Elke zondag zijn er twee erediensten in ‘Het Teeuwland’, Karel Doormanstraat 30 te Hasselt. De ochtenddienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 14.30 uur.

De komende maanden zullen ook de volgende diensten worden gehouden:
19 april 2019: Goede Vrijdag, aanvang 19.30u (beide locaties)
22 april 2019: 2e Paasdag, aanvang 9.30u (beide locaties)
30 mei 2019: Hemelvaartsdag, aanvang 9.30u (uitsluitend te Mariënberg)
10 juni 2019: 2e Pinksterdag, aanvang 9.30u (beide locaties)

U BENT VAN HARTE WELKOM!